Platformy parkingowe obrotnica Nowina Konopka: NKTT-45

NKTT-40, -45, -50

Obrotnice NKTT-40, -45, -50 umożliwiają obrót pojazdu o 360°. Urządzenie to ma zastosowanie najczęściej wtedy, gdy nie ma możliwości zaprojektowania zakrętu 90° o parametrach odpowiadających normom. Dostępne średnice to 400, 450 oraz 500cm.