Serva

Serva jest automatycznym systemem parkingowym zbudowanym w oparciu o automatycznie kierowane pojazdy służące do transportu samochodów, które zastępują kierowcę w procesie parkowanie i bliskiego transportu samochodów. System ten jest ukierunkowany na maksymalizację wykorzystania dostępnego miejsca z przeznaczeniem na parking. Serva pozwala zmagazynować do 100% więcej samochodów niż w przypadku tradycyjnego parkingu.

System z wykorzystaniem czujników laserowych określa wielkość samochodu, przypisuje do jednej z pięciu kategorii wielkości, a następnie automatycznie parkuje samochód w miejscu, które będzie w najlepszym stopniu wykorzystywać dostępną przestrzeń parkingową. Minimalizując wolne przestrzenie pomiędzy samochodami, System tworzy przestrzeń dla dodatkowych pojazdów.
Istniejący garaż w większości przypadków może zostać przekształcony w system automatyczny w całości lub w połączeniu z tradycyjnymi miejscami postojowymi. System jest bardzo elastyczny, co umożliwia jego adaptację do wielu różnych zastosowań. Nie jest przy tym konieczny montaż dodatkowych elementów w postaci szyn, stojaków, uchwytów itp. Punkt odbioru samochodu może być usytuowany nawet kilkaset metrów od miejsca, w którym samochody są składowane. System taki może być wykorzystywany w takich miejscach jak tymczasowe miejsce składowania dla przemysłu motoryzacyjnego czy parkingi na lotniskach. Dużą zaletą Systemu jest uproszczenie procesu parkowania z perspektywy kierowcy. Do obowiązków kierowcy należy jedynie odstawienie samochodu na stanowisko transferowe. Pozostałą częścią procesu parkowania tj. poszukiwanie wolnego miejsca odpowiedniego dla danego samochodu, transport samochodu oraz ostateczne pozycjonowanie samochodu na miejscu postojowym przejmuje od kierowcy System.

Parking Automatyczny Serva