Firma Nowina Konopka Platformowe Systemy Parkingowe jest generalnym przedstawicielem w Polsce firmy DE-PARK GMBH - wiodącego Producenta systemów platformowych na europejskim rynku, dysponującego własnym zapleczem laboratoryjnym i zakładami produkcyjnymi w Niemczech, posiadającego prawa patentowe do najważniejszych i najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych obecnie w konstrukcji parkingów półautomatycznych i automatycznych. Dzięki wysokim kompetencjom zespołu projektantów i techników, doświadczeniu zdobytemu we współpracy z producentami platform parkingowych na całym świecie firma Nowina Konopka to profesjonalne wsparcie projektowe na wszystkich etapach procesu planowania i projektowania inwestycji parkingowych, kompleksowa dostawa, montaż i serwis urządzeń platform parkingowych o najwyższej gwarantowanej jakości.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

Wykorzystując doświadczenie naszych projektantów oraz ekspertów renomowanych firm europejskich zapewniamy indywidualne wsparcie projektowe na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostarczamy urządzenia wykonane przez producentów zgodnie z indywidualną specyfikacją projektu. Oferujemy również niestandardowe rozwiązania, które pozwalają dzięki zastosowaniu platform parkingowych tworzyć miejsca postojowe nawet w skrajnie niekorzystnych uwarunkowaniach i ograniczeniach inwestycji [geologiczne, konserwatorskie, przestrzenne].

KONSULTACJE PROJEKTOWE

Zapewniamy BEZPŁATNE konsultacje i kompleksowe wsparcie projektowe na wszystkich etapach procesu planowania i projektowania inwestycji. Podczas realizacji każdego nowego projektu, który wymaga nietypowych rozwiązań projektowych, korzystamy m.in. z kompetencji ściśle współpracujących z nami ekspertów czołowych producentów urządzeń parkingowych, między innymi DE-PARK GMBH. Inwestorom i wykonawcom gwarantujemy dostawę, kompleksowy montaż oraz serwis systemów, które od wielu lat z powodzeniem stosowane są w budynkach wielorodzinnych, wysokiej klasy zabudowie apartamentowej, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach zabytkowych.

PROFESJONALIZM I NAJWYŻSZE KOMPETENCJE

Prace projektowe związane z instalacja platform parkingowych dostarczanych przez nasza firmę wykonują architekci o wieloletnim doświadczeniu w realizacji tego typu obiektów. Wszystkie prace montażowe wykonywane są w oparciu o standaryzowane procedury instalacji i kontroli jakości na poszczególnych etapach wykonywania prac. Montaż i rozruch urządzeń przeprowadzany jest przez zespół wysoko wykwalifikowanych techników.

DOŚWIADCZENIE

Firma Nowina Konopka z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność od 1997 roku. Nasi projektanci legitymują się unikalnym doświadczeniem zdobytym w zagranicznych pracowniach architektonicznych, m.in. uczestniczyli w realizacji projektów odbudowy i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Od roku 2007 roku specjalizujemy się w projektowaniu i montażu nowoczesnych systemów platform parkingowych, jesteśmy partnerem renomowanych producentów europejskich.

KRÓTKI CZAS MONTAŻU

Czas montażu platform parkingowych dostarczanych przez firmę Nowina Konopka, w tym odpowiedniej certyfikacji UDT, jest ściśle uzgodniony z inwestorami i dostosowany do harmonogramu realizacji inwestycji. Wszystkie prace montażowe są wykonywane przez kilkuosobowe zespoły techników zgodnie ze standaryzowanymi normami czasu instalacji urządzeń opracowanych przez producentów oraz uwzględnia naszą wieloletnią praktykę montażową .

GWARANCJA JAKOŚCI

Platformy parkingowe dostarczane przez firmę Nowina Konopka spełniają wszystkie wymagania technologiczne i jakościowe obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej [UE]. Współpracujemy wyłącznie z renomowanymi dostawcami, którzy stosują sprawdzone systemy kontroli jakości procesu produkcji i wytwarzanych urządzeń.

PROFESJONALNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Wszystkie urządzenia dostarczane przez firmę Nowina Konopka są objęte gwarancją obejmującą prawidłowe działanie i zabezpieczenie antykorozyjne urządzeń platformowych. Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny platform parkingowych na terenie całego kraju.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie uważamy, że budynek mieszkalny musi być koniecznie wyposażony w ekspozycyjną wieżę parkingową, aby zapewnić komfortowy dostęp do wystarczającej ilości miejsc postojowych… Każde rozwiązanie techniczne w zakresie platform parkingowych i parkingów automatycznych musi precyzyjnie odpowiadać potrzebom inwestorów i użytkowników. Dlatego podstawowym celem firmy Nowina Konopka jest dostarczanie rozwiązań dostosowanych do faktycznych wymagań architektonicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych projektowanej inwestycji. W ramach konsultacji projektowych wskazujemy optymalne rozwiązania, które będą satysfakcjonować zarówno inwestorów [rachunek ekonomiczny] , jak i użytkowników [funkcjonalność] .

BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY

Od 1997 roku jesteśmy wiarygodnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stosujemy system gwarancji i zabezpieczeń wykonania dostaw i umów, które gwarantują naszym Klientom najwyższe bezpieczeństwo transakcji.

BIBLIOTEKI CAD

Do dyspozycji pracowni architektonicznych oddajemy funkcjonalną i stale aktualizowaną bibliotekę CAD platformowych urządzeń parkingowych oraz pomagamy korzystać z tej biblioteki i konsultujemy projekty. Możemy aktywnie wesprzeć projektantów podczas prezentacji dla inwestorów. Zobacz bibliotekę CAD. www.nowinakonopka.com/downloads

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA [CSR]

Realizując postulaty idei społecznej odpowiedzialności biznesu, firma Nowina Konopka aktywnie wspiera działania na rzecz ochrony zabytków architektury i sztuki, będących materialnym dziedzictwem historii i tradycji Rzeczypospolitej. Wspieramy powstałą w 2006 roku Fundację Muzeum Wojciecha Weissa. Jesteśmy zaangażowani w projekt dokumentacji historycznej i odbudowy pałacu w Kościelnikach k. Krakowa. Dzięki wspieranym przez nas inicjatywom, miejsce to skupia dzisiaj grono osób wywodzących się z kręgu rodzin o tradycjach ziemiańskich, służy wymianie doświadczeń związanych z rewitalizacją zniszczonych polskich siedzib szlacheckich. Jesteśmy przekonani, że poprzez sztukę oraz popularyzację wiedzy i tradycji historycznej wspólnie umacniamy świadomość kulturową nowoczesnego demokratycznego społeczeństwa.