WIĘKSZA LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH

Jak wynika z przeprowadzonej przez specjalistów firmy Nowina Konopka analizy kilkuset projektów budowlanych, miejsca parkingowe stanowią zaledwie ok. 30% powierzchni całkowitej parkingu wykonanego w tradycyjnej technologii budowli naziemnych lub podziemnych. Zastosowanie systemów platform parkingowych pozwala na kilkukrotne, a nawet kilkunastokrotne zwiększenie liczby miejsc postojowych na tej samej powierzchni inwestycji. Zapraszamy do samodzielnej analizy powierzchni projektowanego parkingu i możliwości dostępnych urządzeń parkingowych, jaką można wykonać za pomocą parametrycznego Kalkulatora Parkingowego on-line, przygotowanego przez ekspertów firmy Nowina Konopka.

NIŻSZE KOSZTY INWESTYCJI

Jak pokazują doświadczenia inwestorów, w wielu przypadkach całościowe koszty budowy i obsługi technicznej platformowego systemu parkingowego są niższe, niż w przypadku realizacji identycznej liczby miejsc postojowych w oparciu o klasyczną technologię podziemnego parkingu wielopoziomowego. Systemy platformowe wymagają mniejszej powierzchni nieruchomości, jaką inwestor - kosztem powierzchni komercyjnej - musi przeznaczyć dla uzyskania identycznej liczby miejsc parkingowych. Nie generują dodatkowych kosztów budowania skomplikowanych ciągów komunikacyjnych dla użytkowników, ramp, podjazdów, zapewnienia przestrzeni placów manewrowych, wind i klatek schodowych. Zapraszamy do samodzielnej analizy powierzchni projektowanego parkingu i możliwości dostępnych urządzeń parkingowych, jaką można wykonać za pomocą parametrycznego Kalkulatora Parkingowego on-line, przygotowanego przez ekspertów firmy Nowina Konopka.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Parking automatyczny nie wymaga inwestycji w kosztowne i energochłonne urządzenia ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia przestrzeni garażowej. Koszty bieżące użyłkowania automatycznego systemu parkingowego są niejednokrotnie niższe od kosztów eksploatacji tradycyjnego parkingu wielopoziomowego. Umożliwiają oszczędność kosztów związanych z zaopatrzeniem w energie i konserwacją instalacji oświetleniowych i wentylacyjnych, systemów bezpieczeństwa pojazdów i użytkowników parkingu [monitoring, nadzór służb ochrony], utrzymaniem nawierzchni parkingu, dróg dojazdowych i placów manewrowych.

FUNKCJONALNOŚĆ I PRESTIŻ

Dzięki zastosowaniu technologii platformowych systemów parkingowych, parkowanie pojazdu i wyjazd z parkingu jest niezwykle proste i szybkie i oszczędza czas kierowcy. Parkowanie ogranicza się do zatrzymania pojazdu na specjalnej platformie, zamiast czasochłonnej konieczności manewrowania w celu znalezienia miejsca i zajęcia prawidłowej pozycji na parkingu pomiędzy innymi zaparkowanymi pojazdami. Zastosowanie technologii platform parkingowych w 100% eliminuje zjawisko zajmowania przez kierowców dwóch, a nawet trzech miejsc parkingowych, co zdaniem policji – jest jedną z przyczyn deficytu miejsc parkingowych. Właściciel miejsca parkingowego w systemie platformowym ma 100% gwarancję wolnego miejsca – żaden inny użytkownik nie może zająć lub zablokować – na przykład wskutek nieprawidłowego parkowania – jego stanowiska parkingowego. Systemy platformowe to również możliwość harmonijnego połączenia pełnej funkcjonalności i estetyki. Automatyczne systemy parkingowe mogą być zintegrowane z architekturą zarówno obiektów zabytkowych, jak i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Lokowane pod ziemią nie ingerują w krajobraz i estetykę budynku i jego otoczenia. Stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji architektonicznej przestrzeni stanowiska wjazdowego [recepcji parkingu], które może mieć formę nowoczesnego, przeszkolonego hallu, jak i renesansowej sieni zabytkowej rezydencji. Zastosowanie technologii platform parkingowych daje niemal nieograniczone możliwości wkomponowania parkingu w architekturę krajobrazu.

EKOLOGIA

Umieszczenie samochodu na stanowisk parkingowym za pomocą automatu wymaga użycia mniejszej ilości energii, niż w przypadku wykonania tego manewru przez kierowcę na klasycznym parkingu, gdzie musi dojechać do wolnego miejsca parkingowego i zatrzymać pojazd w sposób umożliwiający swobodne opuszczenie pojazdu przez kierowcę i pasażerów. Analogicznie, wyjazd samochodu z parkingu automatycznego wymaga użycia mniejszej ilości energii, niż w przypadku wykonania tego manewru przez kierowcę poruszającego się samochodem. Urządzenia mogą być zasilane za pomocą odnawialnych źródeł energii. Konstrukcja parkingów platformowych wykonana jest w 100% z materiałów, które można podać powtórnemu przetworzeniu [recyclingowi]. Ponadto dzięki zastosowaniu automatycznego systemu platform parkingowych można wyeliminować ruch pojazdów samochodowych ] na terenie budynku [parking wewnętrzny lub wbudowany]. Oznacza to możliwość 100% eliminacji emisji substancji szkodliwych wytwarzanych przez poruszające się wewnątrz obiektu pojazdy samochodowe [HC, CO, NOx, HC+NOx, PM] .

BEZPIECZEŃSTWO

Platformy parkingowe podnoszą bezpieczeństwo pojazdów i kierowców na terenie parkingu. Eliminują konieczność manewrów związanych z poszukiwaniem miejsca postojowego i związanego z nim ryzyka kolizji. Konstrukcja platformy stanowi dodatkową ochronę pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi [w tym akty wandalizmu] oraz kradzieżą pojazdu. Dlatego platformy parkingowe stosowane jako zewnętrzne konstrukcje wolnostojące [np. parkingi osiedlowe, firmowe] są rozwiązaniem rekomendowanym dla użytkowników nie posiadających prywatnego pojedynczego garażu.